Stipendium

Ett stipendieprogram inom Stefanushjälpen. In English below.

 

ROMA EDUCATION SCHOLARSHIP GROUP

SYFTE 1:

ATT INFORMERA ROMSKA UNGDOMAR, SOM ÄR EU-MIGRANTER I SVERIGE I STORT OCH SÄRSKILT I UPPSALA, OM BETYDELSEN AV UTBILDNING OCH OM OLIKA EUROPEISKA FONDER SOM FINNS ATT SÖKA STIPENDIER FRÅN FÖR UTBILDNING I RUMÄNIEN

SYFTE 2:

ATT TA FRAM ETT PILOTPROJEKT SOM SÄRSKILT STÖDJER 1-2 ROMSKA UNGDOMAR FRÅN VALEA SEACA ATT GÖRA FÄRDIGT GYMNASIEKOMPETENS OCH/ELLER  ATT GÅ VIDARE TILL HÖGSKOLA, UNIVERSITET I RUMÄNIEN.

Insamlingsmål 1:

Att samla 20.000 kronor fram till den 1 juli 2015 som en första grundplåt för projektet. Ange ”stipendium” på meddelande, Stefanushjälpens bankgiro 560-4194, och gärna namn på givare med kontaktuppgifter. Swish: 123-42 63 190.

Kontaktperson:

Anna Karin Hammar, annakarin.hammar@svenskakyrkan.se, Mobil 070 – 3484 161

 

ROMA EDUCATION SCHOLARSHIP GROUP

AIM 1:

To inform Roma youth, who are European Union Migrants in Sweden at large and in Uppsala especially, about the importance of education and about European Funds available to apply for scholarship  for education in Romania

AIM 2:

To develop a trial project  (‘pilotprojekt’) that especially supports 1-2 Roma youth from Valea Seaca in Roumania to conclude basic education , high school, and/or  to continue to university studies in Romania.

Fundraising Goal 1:

To collect 20 000 kronor (about 2000 euros) to July 1st 2015 as a basis for the project. Write ”Scholarship” as you give to Stefanushjälpen’s bank giro 560-4194. Please also provide your name and contact information. Swish number: 123-42 63 190.

Contact Person:

Anna Karin Hammar, annakarin.hammar@svenskakyrkan.se, Mobile 070 – 3484 161