Johannes Widlund har gjort ett enastående arbete som ordförande. Han har utvecklat organisationen, engagerat många volontärer och gjort Stefanushjälpen till ett känt namn i både Uppsala och Sverige. Det är med tacksamhet och lite sorg styrelsen sänder honom vidare för andra äventyr.

På det extra årsmötet 31 maj valdes Sofia Olsson och Micael Grenholm in som ledare för Stefanushjälpen. Sofia kommer ansvara för det interna ledarskapet och sammankalla styrelsen. Micael ansvarar för det externa ledarskapet och delta i den offentliga debatten. På grund av denna arbetsuppdelning gavs Micael titeln ordförande och Sofia vice ordförande.

Både Sofia och Micael har begränsat tidsutrymme, så styrelsens förhoppning är att hitta någon som kan ta över ledarskapet från dem. Om du är intresserad, kontakta oss!