En plattform för medmänsklighet i Uppsala

Stefanushjälpen är en ideell förening i Uppsala som vill hjälpa människor som lider nöd, främst hemlösa EU-migranter, med målsättningen att de ska bli självförsörjande. Detta eftersträvas genom att;

  • Samla in pengar till stöd för boende, mat och medicin, etc.
  • Förmedla kontakt till andra hjälporganisationer och myndigheter.
  • Förmedla information till allmänheten om utsatta människors situation.

Stefanushjälpen driver projekt såsom veckovis matutdelning, stipendier för romska barn som vill studera, samt räddningsaktioner för att barn inte ska behöva vara hemlösa i Uppsala. Stefanushjälpen har även en volontärgrupp som träffas varannan vecka, och föreningens ledning deltar aktivt i samhällsdebatten om tiggeri och EU-migranters rättigheter.

Genom att ge kollekt söndagen 15 oktober i Uppsala stift bidrar du till ett varmare och tryggare Uppsala för några av de mest utsatta som uppehåller sig här. Vi är innerligt tacksamma för era gåvor och förböner!

Micael Grenholm

Ordförande, Stefanushjälpen

Ladda ner som PDF: Kollektvädjan Stefanushjälpen okt 2017